Admitere LICEU 2021

DOCUMENTE:


 1. Brosura

 2. Ordin pentru modificarea si completarea O.M.E.C. nr. 5449/2020 privind organizarea, desfasurarea si calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat si in invatamantul dual de stat pentru anul scolar 2021-2022

 3. Plan de masuri , privind organizarea si desfasurarea admiterii invatamantul liceal de stat, pentru anul scolar 2021-2022, cu modificarile si completările ulterioare (prin OME nr. 3721/23.04.2021), OMEC nr. 5449 din 31.08.2020 privind organizarea, desfasurarea și calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat si in invatamantul dual pentru anul scolar 2021-2022, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 15 din Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012, cuprinsa in Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4802/31.08.2010 si Decizia Inspectorului Scolar General al ISMB nr. 255/ 08.02.2021, modificata si completata prin Decizia ISMB nr. 280/18.02.2021

 4. Metodologia de organizare a probei de verificare a cunostintelor de limba materna pentru anul scolar 2021-2022 in Municipiul Bucuresti, emisa in baza OMEC nr. 5457/31.08.2020, privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2021-2022, cu modificarile si completarile ulterioare

 5. Procedura operationala privind organizarea si desfasurarea probei de verificare a cunostintelor de limba materna pentru candidatii care nu au studiat în gimnaziu limba respectiva, in vederea admiterii în anul scolar 2021-2022 in liceele care organizeaza clase cu predare în limbile minoritatilor

 6. Ordinul nr. 3721/2021 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 5457/2020 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2021-2022

 7. Anexe la Ordinul nr. 3721/2021 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 5457/2020 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2021-2022

 8. Ordinul nr. 3337/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 5449/2020 privind organizarea, desfasurarea si calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat si in invatamantul dual de stat pentru anul scolar 2021-2022

 9. Fisa de inscriere in anul scolar 2021-2022 admitere in clasa a IX-a - invatamantul liceal de stat

 10. Anexa la fisa de inscriere in anul scolar 2021-2022 pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

 11. Fisa de inscriere in anul scolar 2021-2022 in invatamantul profesional si invatamantul dual, de stat

 12. Fisa de inscriere in anul scolar 2021-2022 in invatamantul profesional si dual, de stat, pe locurile speciale pentru rromi sau pe locurile distinct alocate candidatilor cu CES in unitatile de invatamant de masa

 13. ORDIN nr. 3203 din 28 ianuarie 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 5457/2020 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2021-2022

 14. OMEC nr. 5457/31.08.2020 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2021-2022, anexe 1,2,4,5

 15. Anexe 3 (metodologie probe aptitudini) ordin nr. 5.457/2020 admitere liceu 2021-2022

 16. OMEC nr. 5449/31.08.2020 privind organizarea, desfasurarea si calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat si in invatamantul dual de stat pentru anul scolar 2021-2022

 17. Adresa ISMB nr. 11847 din 31.05.2021 ref. Procedura ME nr. 29318 din 26.05.2021 inscriere aptitudini pedagogic